KOMINICTVÍ

Jaromír Barák

Kominictví Jaromír Barák


Mezi hlavní činnosti kominictví Jaromír Barák především patří: 

 • čištění spalinových cest dle čsn 734201;2010
 • vystavení zprávy o kontrole spalinových cest dle nařízení vlády č.91/2010 Sb.
 • revizní zprávy spalinových cest dle čsn 734201;2010 (pro nově připojené spotřebiče)
 • autorizované měření účinnosti spalovacích zdrojů a množství vypouštěných látek umalých zdrojů znečišťování dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 • odstraňování komínových závad
 • vložkování komínů atestovanými materiály
 • montáže fasádních komínových systémů kovových
 • frézování komínů
 • výroba komínových prvků včetně napojení spotřebičů na komín pro všechny druhy paliv
 • konzultace při stavbě nových komínů nebo rekonstrukci starých komínů
 • kontrola spalinových cest inspekční kamerou
 • pasportizace komínů v bytových domech

NOVINKA! - mechanické frézování dehtu ze stěn komínového průduchu.


Pro jakékoliv dotazy či rady k uvedeným činnostem nás neváhejte kontaktovat.


Odkazy jinam:

Společenstvo kominíků ČR - https://skcr.cz/

Copyright © 2024 www.kominictvi-barak.cz

Všechna práva vyhrazena.